Certyfikaty na place zabaw i siłownie zewnętrzne - ATUT - place zabaw dla dzieci, siłownie zewnętrzne

ATUT place zabaw dla dzieci, siłownie zewnętrzne
Szybki dostęp
Przejdź do treści

Katalog

ATUT katalog - place zabaw dla dzieci i siłownie zewnętrzne
Strona główna

Certyfikaty

Place zabaw dla dzieci produkowane i budowane przez firmę ATUT Place Zabaw spełniają wymagania jakości i bezpieczeństwa zawarte w aktualnie obowiązującej normie PN-EN 1176:2017 dotyczącej wyposażenia publicznych placów zabaw. Potwierdzeniem spełnienia wymagań normy są otrzymane certyfikaty na urządzenia produkowane przez firmę ATUT. W 2011 roku firma uzyskała certyfikaty wystawione przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Badania zgodności z wymaganiami normy PN-EN 1176:2009 (ówcześnie obowiązująca norma) oraz obliczenia statyczne zostały przeprowadzone przez Centrum Kontroli Placów Zabaw. W 2015 roku firma ATUT zaprojektowała system modułowy zestawów zabawowych. Na system modułowy oraz inne produkowane urządzenia zabawowe firma otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 1176:2009 (ówcześnie obowiązująca norma) wystawiony przez COBRABiD Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o. o. W celach certyfikacji ponownie zostały przeprowadzone obliczenia statyczne i wymiarowanie. W 2019 roku firma ATUT uzyskała certyfikaty na system modułowy zestawów zabawowych oraz osobne certyfikaty na poszczególne rodzaje urządzeń zabawowych który potwierdza wykonanie urządzeń zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN-EN 1176:2017. Proces certyfikacji został przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. W roku 2022 firma ATUT otrzymała nowy certyfikat dotyczący urządzeń przeznaczonych na publiczne place zabaw, w tym certyfikat na system modułowy drewnianych zestawów zabawowych, system modułowy metalowych zestawów zabawowych oraz pojedyncze urządzenia zarówno o konstrukcji drewnianej jak i metalowej. Nowe certyfikaty zostały wystawione przez Instytut Nadzoru Technicznego.
 
 
Urządzenia fitness przeznaczone na siłownie zewnętrzne oraz hydrauliczne siłownie zewnętrzne są wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015. Jest to opublikowana w czerwcu 2015 roku europejska norma dotycząca wyposażenia siłowni zewnętrznych, która określa szczegółowo wymagania jakości i bezpieczeństwa zewnętrznych urządzeń fitness. Wszystkie oferowane przez firmę Atut siłownie zewnętrzne posiadają certyfikaty potwierdzające wykonanie z normą PN-EN 16630:2015. Hydrauliczne siłownie zewnętrzne posiadają certyfikaty wystawione przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. W 2021 roku firma otrzymała certyfikat potwierdzający wykonanie siłowni zewnętrznej zgodnie z notmą PN_EN 16630:2015 wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego.


ATUT Place Zabaw Sp. z o.o.
place zabaw dla dzieci i siłownie zewnętrzne
ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina
e-mail: biuro@atut-placezabaw.pl
Wróć do spisu treści