Regulamin placu zabaw/siłowni zewnętrznej - metalowy - ATUT - place zabaw dla dzieci, siłownie zewnętrzne

ATUT place zabaw dla dzieci, siłownie zewnętrzne
Szybki dostęp
Przejdź do treści

Katalog

ATUT katalog - place zabaw dla dzieci i siłownie zewnętrzne
Oferta placów zabaw i siłowni zewnętrznych > Mała architektura

Regulamin placu zabaw/siłowni zewnętrznej - metalowy

Cena urządzenia: 1 100 zł brutto

Podana cena zawiera koszt montażu. Doliczane są koszty związane z transportem urządzeń na plac zabaw, siłownie zewnętrzne lub teren rekreacyjny w zależności od odległości i rodzaju zamówienia. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie.

Regulamin placu zabaw/siłowni zewnętrznej - metalowy - niezbędne wyposażenie każdego placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Tablica regulaminowa oraz stelaż wykonane z metalu.


Specyfikacja techniczna urządzenia przeznaczonego na publiczne place zabaw dla dzieci, siłownie zewnętrzne i tereny rekreacyjne:

Wymiary urządzenia:

- wysokość - 160cm
- długość - 50cm
- szerokość - 5cm
- wymiar tablicy - 50cm x 70cm
- głębokość posadowienia w gruncie - 50cm
- bezpieczna strefa użytkowania urządzenia - nie dotyczy
- maksymalna wysokość upadku - 0cm

Elementy urządzenia:

- regulamin placu zabaw lub siłowni zewnętrznej na stelażu metalowym

Materiały:

- konstrukcja urządzenia wykonana z profili stalowych 40mm x 40mm o grubości ścianki 3mm
- wszystkie elementy stalowe są zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe
- urządzenie posadowione w gruncie w fundamencie betonowym poprzez bezpośrednie umieszczenie w gruncie stalowych słupów nośnych
- tablica regulaminowa o wymiarach 50cm x 70cm, wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, narożniki tablicy zaokrąglone, krawędzie tablicy zagięte
- informacje na tablicy zawarte w formie tekstowej oraz graficznej
- wybór rodzaju tablicy: tablica z treścią regulaminu dotyczącego placu zabaw lub z treścią regulaminu dotyczącą siłowni zewnętrznej
- zabezpieczenia na słupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego
- wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego

Informacje dotyczące urządzenia przeznaczonego na publiczne place zabaw dla dzieci, siłownie zewnętrzne i tereny rekreacyjne:

- montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną
- regulamin placu zabaw nie jest traktowany jako urządzenie zabawowe, służy dostarczeniu informacji na temat korzystania z placu zabaw
- regulamin siłowni zewnętrznej nie jest traktowany jako urządzenie do ćwiczeń, służy dostarczeniu informacji na temat korzystania z siłowni zewnętrznej
- regulamin stanowi element małej architektury stanowiący wyposażenie uzupełniające na placu zabaw lub siłowni zewnętrznej
- urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176:2017
- urządzenie instalowane na nawierzchni utwardzonej, glebowej, trawiastej, żwirowej, piaskowej, wiórowej, korowej lub gumowej
ATUT Place Zabaw Sp. z o.o.
place zabaw dla dzieci i siłownie zewnętrzne
ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina
e-mail: biuro@atut-placezabaw.pl
Wróć do spisu treści